Úvodní stránka

Vítejte na našich stránkách

LESKAVIČKA je nová, soukromá miniškolka s výukou anglického jazyka pro děti od 2 do 7 let. Náš program je v souladu se zájmovými a rámcově vzdělávacími programy, které jsou uzpůsobovány potřebám dětí. Snažíme se o individuální přístup a podporujeme zdravý rozvoj osobnosti dítěte v celé jeho komplexnosti. Vedeme děti k osvojení si potřebných každodenních návyků, vědomostních znalostí a praktických dovedností. Nabízíme všestranný rozvoj vašeho dítěte v rozmanitých činnostech jako např. malování, modelování, zpěv, tanec, hry rozvíjející intelekt, poznávání geometrických tvarů,výuka anglického jazyka apod. Také budeme dbát na rozvoj tělesné schránky, otužování dětí a pravidelném pohybu na čerstvém vzduchu. Jedná se o rodinný typ miniškolky, kde je snahou vytvořit harmonické a klidné prostředí, kde se budou děti cítit jako doma. Jsme přístupni podnětným, smysluplným návrhům ze strany rodičů.