Denní harmonogram pro děti

7:30 – 8:30 hodin

Scházení dětí, ranní hry dle vlastní volby a přání dětí, pohybové hry, tanečky, zpívání,
individuální činnosti (kreslení, modelování, pracovní činnosti…)

Didakticky cílené činnosti probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce s přihlédnutím k věku a potřebám dítěte.

8:30 – 9:00 hodin

Hygiena, dopolední svačinka.

9:00 – 10:00 hodin

Komunikační kroužek, vyprávění, co děti dělaly, na co se těší, trénování paměti, rozvíjení fantazie, vyprávění pohádky nebo zážitků, popisování obrázků v knize, výuka anglického jazyka apod.

10:00 – 11:30 hodin – dle počasí

Příprava na pobyt dětí venku, vycházky po okolí, na hřiště, různé akce miniškolky, výuka bezpečnosti pohybu (chůze po chodníku, přecházení silnice…) pozorování změn v přírodě (čtyři roční období, jaro, léto, podzim a zima), pojmenovávání rostlin a zvířat. Vycházky se psem.

11:30 – 12:30 hodin

Návrat z vycházky, převlékání, hygiena, děti se samostatně chystají k obědu, pomáhají při prostírání, chystají talířky, příbory, ubrousky – oběd.

12:30 – 13:00 hodin

Čištění zoubků, převlékání do pyžamka, uložení do postýlek, předčítání pohádky.

13:00 – 14:50 hodin

Odpolední spánek, relaxace.

14:50 – 15:00 hodin

Vstávání, převlékání, následuje odpolední svačinka.

15:00 – 17.00 hodin

Po svačince následuje zájmová činnost, dle harmonogramu, jinak děti hrají pexeso, skládají puzzle, kreslí, vymalovávají omalovánky, starší děti procvičují anglický jazyk, vyplňují pracovní listy, apod. Při hezkém počasí pobyt venku -odchod domů.

Děti s půldenní docházkou prosím vyzvedněte mezi 12:30 – 13:00 hod. V tuto dobu jdou děti s celodenní docházkou spát a jejich odpočinek by mohl být narušen.